Innehållsförteckning:

Hur man namnger en bebis: de bästa namnen för pojkar 2020
Hur man namnger en bebis: de bästa namnen för pojkar 2020
Anonim

Tarot- och namnspecialisten Irena Ivanova berättade för oss vad som är det bästa namnet för en pojke född 2020.

Hur man namnger en bebis: de bästa namnen för pojkar 2020
Hur man namnger en bebis: de bästa namnen för pojkar 2020
Irena Ivanova
Irena Ivanova

Irena Ivanova

Daniel

Daniel - namnet är ganska milt, det är råttans år som har anförtrotts att stärka det! Efter att ha döpt sin son 2020 öppnar föräldrar vägen för honom till mer framgångsrik socialisering, hjälper honom att lyckas, att hitta sig själv i livet. Råttan kommer att ge självförtroende, lägg till kärleken till makt, som saknas så hos den fredsälskande, välvilliga Daniels. Hon kommer att ge hälsosam aggression som är nödvändig för att försvara hennes rättigheter och intressen, göra en man till en krigare som kan erövra nya horisonter. Namnet kombineras framgångsrikt med råttans år också för att det bär på mycket godhet och acceptans som är nödvändigt i livet. Därmed får vi en sann ledare, som människor följer av egen fri vilja och inte med tvångskraft. Daniel kännetecknas också av uppmärksamhet på andras känslor, och råttan - till sina egna. Detta skapar en mycket framgångsrik balans av egenskaper där en man kan ta och ge lika, kommer att begås med en harmonisk balans som inte kommer att tillåta honom att bli en "slav" eller "mästare" i förhållande till andra människor. I arbetet kommer råttan att ge strategiskt tänkande, minska viljan att förbli bra och ge större konkurrenskraft. Det är tack vare årets inflytande som Daniel kommer att nå maximal framgång och materiell rikedom.

Anton

Anton är ett bra namn för en pojke född 2020! Det bär energin av segrar, uthållighet, förmågan att sätta upp mål. Det är tack vare detta namn som Råttan får möjligheten att förverkliga sina egna ambitioner, att nå önskade höjder. Men året är också användbart för namnet Anton, det ger en sådan person uppmärksamhet på detaljer, hjälper till att koncentrera sig, odlar en analytikers egenskaper och ger honom ett stort sinne. En man lär sig att besegra sina konkurrenter redan innan striden börjar - att perfekt beräkna deras svagheter och korrelera dem med sina egna. Denna person åtföljs överallt av framgång, just för att han inte kommer att tillåta sig själv att engagera sig i ett tvivelaktigt riskabelt företag, vet Anton-Rats ofta inte ens smaken av nederlag. Både namnet och årtalet gör en grå kardinal av en man som vet hur man kontrollerar människors sinnen, spelar livet som ett schackspel. I kärlek är framgång garanterad, dessutom kommer den in i en mans liv när han är redo och önskar det. En sådan person accepterar inte press, han kommer alltid att vara familjens överhuvud, en person som disponerar pengar och tid. I arbetet blir han en gradvis prestation, som systematiskt rör sig nerifrån och upp. Anthons födda i råttans år vet hur man ökar materiellt välbefinnande och kan tjäna pengar på ingenting.

Rodion

Råttan ger lille Rodion sin välsignelse - när han är född 2020 får han förmågan att njuta av livet och dra allt det bästa av det. Låt namnet vara deprimerande i sig, fullt av kast och brist på tro på sig själv - det är inte skrämmande, musen kommer avsevärt att minska sådana negativa egenskaper, ge den förmågan att älska och uppskatta sig själv. Året hjälper Rodion att påskynda processen för självupptäckt, för att bättre klara av de känslor som med jämna mellanrum rullar och slår en man ur hjulspåret. Namnet är så formbart för året att det får alla dess fördelar och positiva egenskaper. Samtidigt, i kärlekssfären, lär den ut ett år av större hängivenhet, trohet, hängivenhet. Tillåter en person att undvika hundra procent rått-egocentrism, att vara en varmare och kärleksfull familjefar. Men året uppmanar en man att behålla en ledande position i äktenskapet, för att skydda sina gränser - Rodion-Rat kommer inte att falla in i nätverket av en mäktig kvinna i ett konsumentlager av karaktär. Rodions är ännu mer vördnadsfulla än råttor, de behandlar pengar - de svarar i sin tur med tacksamhet och går villigt i händerna på en man. Det är året som öppnar upp för underbara professionella utsikter, Rodion blir mer mångsidig och hittar alltid en plats för sig själv, även om han förlorar ett jobb, kommer han att hitta ett annat i snabb takt. Namnets hela sensuella potential, i denna tandem, förvandlas till skapelse, så att kalla en baby född under råttans år, mamma och pappa kan bli föräldrar till en stor konstarbetare!

Segrare

Även om namnet betyder "vinnare", ligger Viktorovs svaghet i rädslan för nederlag. Det är på grund av honom som de kanske inte ens påbörjar viktiga saker, medvetet av rädsla för att misslyckas. I kombination med ett annat födelseår kan namnet göra en man obeslutsam och lämna honom vid sidan av, plågad av ouppfyllda ambitioner. Men om det var namnet på en pojke född 2020 - kommer detta inte att hända! Råttan kommer att föra honom i förgrunden, förse honom med maktlust, få honom att gå upp på morgonen och springa mot framgång. Ett år kommer också att minska irritabilitet, på dig själv, i första hand. Det är viktigt att förstå att namnets energi får en man att känna konstant missnöje med sin person, trots att han i samhället sänder en helt annan position (många anser till och med att Viktor är narcissistisk). Så, Råttan kommer att ge en högre självkänsla, självförtroende och inre motivation, vilket är mycket viktigare än yttre! Resurserna hos Rat Victor är höga, han har en stark energi som sträcker sig till alla områden: kärlek / vänskap / hälsa. Därför föredrar de i äktenskapet ett patriarkalt system - det är viktigt för dem att förbli män som är älskade och förväntade hemma, deras åsikt respekteras och hedras. Med denna kombination av namn och årtal är en man försiktig med att spendera, men vet hur man kan njuta av pengar - en harmonisk balans där det inte finns någon snålhet och slöseri. Victor Rats har mycket god hälsa och uthållighet!

Adam

Adam är ett mycket välmående namn i sig, det innehåller många positiva egenskaper som hjälper så mycket som möjligt på livets väg. Men om föräldrar vill att deras son ska ha ett riktigt stort öde, bör ett barn som föddes under råttans år få detta namn. Det är hon som kommer att tillåta Adam att förkasta sekundära positioner och hitta sitt eget individuella sätt att uppnå sociala och personliga höjder. Namnet böjer ständigt till självförbättring, året kan tjäna pengar på dessa personliga verk. Råttan kommer att lära dig hur du korrekt spenderar energi, håller och ger ut efter behov, den kommer att skydda Adam från meningslöst slöseri. Dessutom kommer året att ge hög insikt, kommer att tillåta dig att bättre förstå psykologi, kommer att ge inte bara en medveten, utan också en inre stil för människor - är det värt att ge dem en plats i livet och hjärtat. Med denna kombination är mannens vilja stark, och ordet är sant! Du kan lita på honom och han är inte rädd för ansvar. Tack vare namnet bygger han en familj perfekt, är en snäll och förstående make som ägnar sitt liv åt en enda älskad. Med självförverkligande utvecklas relationer bra - Adam är inte girig efter berömmelse, beröm, men hon kommer definitivt att hitta honom själv, inom det professionella området - detta uppnås under årets inflytande. Jag borde inte känna behov av pengar, eftersom både råttan och namnet ger förmågan att kompetent hantera ekonomi.

Hittade du inget namn du gillar i artikeln? Läs då mer om pojkarnas namn på Irenas Instagram!

Populär efter ämne